515 550 650 (Po-Pá 8-18)
Oblíbené 0

Reklamační řád

Reklamační řád společnosti Slevoteka.cz s.r.o. se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 67945, (dále jen „Provozovatel“) stanoví postup pro podávání a vyřizování reklamací a stížností zákazníků Provozovatele.

I. Všeobecná ustanovení

Provozovatel na svých internetových stránkách www.slevoteka.cz umožňuje zákazníkovi získání voucheru na určité zboží či službu (dále jen „voucher“) v případě, že si toto zboží či službu objedná minimálně předem stanovený počet zákazníků. Provozovatel tak pouze zprostředkovává dodání zboží či poskytnutí služby. Dodavatelem zboží či poskytovatelem služby je osoba odlišná od Provozovatele, jež je v nabídce zboží či služby vždy předem přesně identifikována (dále jen „poskytovatel“).

Zákazník objednávkou akceptuje tyto Obchodní podmínky zveřejněné Provozovatelem na internetové stránce www.slevoteka.cz. Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele, zákazníka a poskytovatele.

Reklamací nebo stížností se rozumí zejména sdělení námitek či připomínek k zaslanému voucheru a provedené platbě a dalšímu jednání či postupu Provozovatele.

II. Náležitosti reklamace

Zákazník je oprávněn podávat reklamace pouze tak, jak stanoví tento reklamační řád.

Zákazník je povine v rámci reklamace uvést své identifikační údaje – minimálně e-mailovou adresu, pod kterou je registrován na www.slevoteka.cz.

Zákazník je dále povinen uvést důvody reklamace a jak k reklamované skutečnosti došlo a to srozumitelnou formou.

Zákazník je také povinen doplnit jím tvrzené skutečnosti, zejména kopií voucheru. Za tímto účelem je mu poskytnuta lhůta 7 dnů, která může být přiměřeně prodloužena.

III. Důvody odmítnutí podané reklamace

Přijetí a další zpracování reklamace může být odmítnuto v případě, že:

  1. reklamaci podala osoba, která není zákazníkem Provozovatele,
  2. reklamace nemá výše stanovené náležitosti a její nedostatky nebyly odstraněny ani v přiměřené lhůtě, která k tomu byla určená,
  3. reklamace se již vyřizuje,
  4. ve věci rozhodl soud nebo správní orgán nebo řízení ve věci bylo před soudem nebo správním orgánem zahájeno,
  5. uplynula lhůta pro podání reklamace,
  6. předmět reklamace nespadá do odpovědnosti Provozovatele popsané v Obchodních podmínkách společnosti.

IV. Příjem stížností a reklamací

Reklamace a stížnosti mohou být odeslány společnosti:

  1. e-mailovou zprávou,
  2. telefonicky nebo
  3. poštou.

Zákazník je povinen použít kontakty uvedené na www.slevoteka.cz.

V. Zpracování stížností a reklamací

Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 kalendářních dní a začíná běžet dnem obdržení reklamace.

VI. Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád je účinný od 19. 6. 2017.

telefon

515 550 650

Ve všední dny od 08:00 do 18:00


telefon

podpora@slevoteka.cz

Napište nám dotaz a rádi odpovíme.

založeno 2010

Jsme specialisté na cestování
už od roku 2010


:)

Garantujeme vaši 100%
spokojenost